українська (UK) русский (Россия) English (United States)
Поточна тематика Поточна тематика

Фундаментальні дослідження

Науковий напрямок: Теоретичні та прикладні питання розробки систем та технологій програмування засоби прорграмної інженеріїЄ проблеми оцінки і забезпечення якості, стандаотизації та сертифікації програмних систем

Розробка формальних та адаптивних методів, технологій та засобів паралельного програмування для неоднорідних мультипроцесорних обчислювальних систем  3-1
Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.-м.н. А.Ю. Дорошенко Анатолій Юхимович

Розробка теоретичних основ та прикладних питань побудови сервіс-орієнтованих прикладних програмних систем у семантичному Веб-середовищі  3-5
Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.- м.н. Андон Пилип Іларіонович
 
Науковий напрямок: Формально-логiчнi основи, методи і засоби створення інтелектуальних iнформацiйних систем, банків даних та знань
 
Розробка методів та засобів підтримки побудови інтелектуальних інформаційних систем у семантичному Веб-середовищі  3-2
Науковий керівник теми та керівник проекту
д.ф.- м.н. Андон Пилип Іларіонович
 
Науковий напрямок: Математичні моделі, методи та програмне забезпечення для створення складних розподілених комп’ютерних систем
 
Розробка математичних моделей і програмного комплексу для комп’ютерної симуляції функціонування системи енергозабезпечення в організмі людини 3-3
Науковий керівник теми та керівник проекту
д.б.н. Григорян Рафік Давидович
 
Розробка методів, технологій та засобів інформаційно-аналітичного забезпечення підтримки прийняття рішень в системах організаційного управління 3-4
Науковий керівник теми та керівник проекту
д.т.н. Сініцин Ігор Петрович
 
Розробка методів та засобів агентно-орієнтованого моделювання динамічних систем 3-6
Науковий керівник теми та керівник проекту
д.т.н. Яловець Андрій Леонідович
 
Розроблення методів та інформаційних технологій підтримки соціопсихологічних досліджень особистості в різних сферах сучасного людинознавства 3-10
Науковий керівник теми та керівник проекту
д.б.н. Кузьміна Клариса Іванівна

 

© ІПC НАН України, 2008 — 2015 
Всі права захищені
Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за протиправні дії третіх осіб
Тел.: +38 (044) 526 21 48