українська (UK) русский (Россия) English (United States)
Computer technologies of expert decision making Computer technologies of expert decision making


Розроблено комплексну методологію, відповідні методи і моделі вирішення задач експертизи. Створено алгоритми експертизи альтернатив, які включають процедури: відбору експертів, формулювання моделі і постановки задачі, реалізації експертного оцінювання, вироблення і оцінки узагальненого рішення. Методологія розвиває традиційні підходи у напрямку визначення компромісу між конфліктними точками зору на постановку і вирішення проблеми, врахування інформаційного контексту проблеми, а також наслідків від прийняття рішення, які можуть виявитися більш вагомими, ніж його цільові результати.
Розроблено інструментально-технологічні засоби підтримки запропонованої методології, які були використані при створені низки автоматизованих робочих місць державних експертів, при проведені експертиз автоматизованих систем, а також при створені низки відомчих інформаційно-аналітичних систем, у тому числі при розв’язанні задач програмно-цільового управління в оборонному плануванні.

© ІПC НАН України, 2008 — 2015 
Всі права захищені
Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за протиправні дії третіх осіб
Тел.: +38 (044) 526 21 48