українська (UK) русский (Россия) English (United States)
Database and knowledge. Information systems Database and knowledge. Information systems


Розробляється оригінальна концепція інтелектуалізації інформаційних систем. Концепція базується на розвитку традиційних систем у трьох аспектах: підвищенні грамотності (тобто об’єму знань) інформаційної системи, спроможності системи оцінювати повноту і точність своїх знань (тобто мати знання про знання) і, нарешті, наявності в системі широкого спектру методів побудови (тобто виведення) нових знань з існуючих.
Розробка і реалізація концепції проводиться на базі агентноорієнтованого підходу. Розроблено архітектурні питання, методи і засоби створення відповідних мультиагентних, інтелектуальних, інформаційних систем в Інтернет-середовищі.
Створена система Е-КОНТЕНТ, яка призначена для автоматизованого збору, накопичення, тематичного пошуку, відбору та аналітичного узагальнення інформації, що надходить з відкритих Інтернет-джерел, електронної пошти й корпоративних сховищ даних. Система в автоматичному режимі “обходить” перелік джерел, виявляє нові публікації, витягує їх та забезпечує опрацювання нової інформації.
У 2004 році проводилась експериментальна експлуатація системи на ресурсах СІАЗ (інформаційно-аналітичного підрозділу бібліотеки імені В.І.Вернадського), діяльність якого спрямована на забезпечення органів державного управління оперативною інформацією.
Дослідження з проблематики інтелектуальних інформаційних систем підтримано грантами ЮНЕСКО, Президента України та НАН України.

© ІПC НАН України, 2008 — 2015 
Всі права захищені
Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за протиправні дії третіх осіб
Тел.: +38 (044) 526 21 48