українська (UK) русский (Россия) English (United States)
Department of the automated systems program targets management Department of the automated systems program targets management

 
 

  Завідувач - к.т.н., с.н.с. Алексеєв Віктор Анатолійович.

У відділі працюють 22 співробітники, з них 3 кандидати наук.

Основні напрями наукової діяльності відділу:

  • розробка методологічних основ побудови міжрегіональних розподілених автома­тизованих систем інформаційної підтримки управління державними установами;

  • системна інтеграція розподілених автоматизованих інформаційних систем;

  •  аналіз та синтез комплексних систем захисту інформації.

    Найважливіші  результати:

  •  розроблено інженерну методологію, основу якої складають програмно-цільо­вий метод та системний підхід до його реалізації;

  •  розроблено комплексну технологію створення інтегрованих систем, що наці­лені на підтримку діяльності центральних виконавчих органів України щодо за­безпечення недоторканості державного кордону держави, прикордонного та міграційного контролю.

Найважливіші розробки та впровадження:

  •  глобальна автоматизована інформаційна система Прикордонних військ України (АІС "Гарт"), яка забезпечує створення, регламентну обробку, консолідацію та маршрутизацію електронних документів, що містять повнотекстову і фактогра­фічну інформацію у базах даних АІС "Гарт" ( впровадження: Держкомкордон України; науковий керівник розробки - П.І.Андон, головний конструктор - В.А. Алексеєв);

  • технологія електронного документообігу для корпоративних інформаційних сис­тем, яка призначена для автоматизації установчої діяльності організацій і підприємств; забезпечує інтерактивний режим роботи користувачів в локаль­ному і мережному режимах, ведення протоколу функціонування, архівування і відновлення електронного документообігу, регулювання прав користувачів си­стеми документообігу (впровадження: Держкомкордон України; керівник роз­робки – В.А.Алексеєв). 

Співробітниками відділу опубліковано біля 30 наукових праць .

 

На початок сторінки> 

© ІПC НАН України, 2008 — 2015 
Всі права захищені
Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за протиправні дії третіх осіб
Тел.: +38 (044) 526 21 48