українська (UK) русский (Россия) English (United States)
Department the software of computer systems Department the software of computer systems

 

Завідувач - к.т.н., с.н.с. Ігнатенко Петро Петрович.

У відділі працюють 19 співробітників, з них 3 кандидати наук.

Основні напрями наукової діяльності відділу:

  • теоретичні та прикладні питання розро­бки технологій проектування приклад­них програмних систем;

  • реінжиніринг прикладних програмних систем;

  • проблеми оцінки і забезпечення життєздатності прикладних програмних сис­тем.

Нині  співробітниками відділу виконуються фундаментальні дослідження за темою

  "Розробка теоретичного фундаменту генеруючого програмування та інструмента­льних засобів його підтримки" (науковий керівник д.ф.-м.н., про­фесор К.М.Лавріщева).

Найважливіші фундаментальні та прикладні результати:

  •  розроблено методи, моделі та технологічні засоби для ефективного реінжиніри­нгу прикладних програмних систем;

  • розроблено методи, моделі та технологічні засоби для оцінювання показників життєздатності прикладних програмних систем на початкових етапах їх ство­рення;

  • розроблено методи, моделі та технологічні засоби для оцінювання економічних показників прикладних програмних систем на етапі їх проектування.

  • розроблено концепцію створення прикладних програмних систем для інформати­зації міністерств і відомств України. 

Найважливіші розробки та впровадження:

  • система для автоматизації функцій підрозділів Міністерства соціаль­ного захисту населення України (замовник– Міністерство соціального захисту населення України; керівник розробки - П.П.Ігнатенко);

  •  інформаційні системи автоматизації повсякденної діяльності управлінь МО Укра­їни та Генштабу ЗСУ (замовник– МО України; керівники розробки - В.Ю.Суслов, П.П.Ігнатенко);

  •  проект інтегрованої інформаційно-аналітичної системи інформатизації  органів державної влади та органів місцевого самоврядування "Сфера" – створена спільно з Ін­ститутом кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України для реалізації концепції "електронного уряду" в Україні; оперативного інформаційного забезпечення керівництва держави, у тому числі в екстремальних та надзвичайних ситуа­ціях; підвищення ефективності координації діяльності органів влади з метою концентрації та об'єднання фінансових та матеріально-технічних ресурсів; під­готовки аналітичних матеріалів для розгляду на державному рівні проблем, що вимагають оперативного управлінського втручання (замовник– Держкомзв'я­зку та інформатизації України; науковий керівник розробки - П.І.Андон, голо­вний конструктор -П.П.Ігнатенко).

 Співробітниками відділу опубліковано біля 50 наукових праць.

 

На початок сторінки> 

© ІПC НАН України, 2008 — 2015 
Всі права захищені
Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за протиправні дії третіх осіб
Тел.: +38 (044) 526 21 48