українська (UK) русский (Россия) English (United States)
Informatization of national academy of sciences Informatization of national academy of sciences


У 2004 р. розпочато виконання програми інформатизації НАН України, мета якої сприяти підвищенню ефективності наукових досліджень шляхом впровадження сучасних комп’ютерних засобів та інформаційних технологій. Інститутом програмних систем разом з іншими установами академії, зокрема, Інститутом кібернетики, державним підприємством Укрнет, центром практичної інформатики здобуто перші результати, у тому числі:
- побудовано Київський фрагмент загальної академічної корпоративної мережі обміну даними у складі восьми опорних вузлів комунікації, об’єднаних каналами передачі даних, до якого передбачається у подальшому під’єднати більшість установ академії, розташованих у м. Києві. Мережа забезпечуватиме мережеві послуги, у т.ч. доступу до Інтернет, ІР – телефонії і т.ін.;
- розроблено технологію організації корпоративного доступу до цифрових наукових бібліотек у середовищі Інтернет з любого робочого місця любої установи академії через портал Національної бібліотеки ім. Вернадського НАН України;
- розроблено методику та відповідний інструментально-технологічний комплекс створення та корпоратизації цифрових бібліотек з періодичних наукових видань академії;
- на шляху створення єдиної служби корпоративних інформаційних ресурсів розроблено зовнішній Інтернет-портал академії, а також типову Інтернет-сторінку для її установ;
- розроблено певні інформаційні технології на підтримку діяльності відділів керівних кадрів, планово-фінансового, сектору зведеного планування і ін.


© ІПC НАН України, 2008 — 2015 
Всі права захищені
Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за протиправні дії третіх осіб
Тел.: +38 (044) 526 21 48