українська (UK) русский (Россия) English (United States)
Monographies Monographies

 

Артериальное давление: переосмысление.
Григорян Р.Д., Лябах Е.Г..
Киев. 2015. - 458 с.
 

 

Програмування числових методів мовою Python
Дорошенко А.Ю., Погорілий С.Д., Дорогий Я.Ю., Глушко Є.В.
Київ. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. − 463 с.

 

 
 SoftwareEngineering комп’ютерных систем. Парадигмы, технологиии и CASE-средства программирования
Лаврищева Е.М.
Киев. Наукова думка, 2013. − 283 с.
 
Створення комплексної системи захисту інформаційних ресурсів у національній ґрід-інфраструктурі України
Загородній А.Г., Боровська О.М., Свістунов С.Я., Сініцин І.П., Родін Є.С.
Київ. Видавництво “Сталь”, 2014. – 372 с.
 
Environmental Science, Engineering and Technology. The Energy Basis of Reversible Adaptation.
 
Cell Biology Research Progress.
Grygoryan R.D.
New York, USA. Nova Science Publishers, 2012. – 252 p
 
Нові теоретичні засади технології виробництва сімейств програмних систем у контексті генерувального програмування
 К.М. Лавріщева, Г.І. Коваль, Л.П. Бабенко, О.О. Слабоспицька, П.П. Ігнатенко
Київ : [б. и.], 2011. - 277 с. - Деп. у ДНТБ України 5.10.11, №67-Ук2011.
 
Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні
Кол. авторів 
Київ. Наукова думка, 2010. - 1008 с.
 
Атаки на відмову в мережі Інтернет: опис проблеми та підходів щодо її вирішення
П.І. Андон, О.П. Ігнатенко
Київ,2008 - с.50.

 

Становлення і розвиток модульно-компонентної інженерії програмування в Україні
К.М. Лавріщева
Київ,2008 - с.33. 

Програмна інженерія
К.М. Лавріщева
Київ: Академперіодика, 2008 - с.320.

 

Алгеброалгоритмічні моделі та методи паралельного програмування
П.І. Андон, А.Ю. Дорошенко, Г.О. Цейтлін, О.А. Яценко  
Київ: Академперіодика, 2007 - с.634.

Основи інженерії якості програмних систем  2 вид. перероблене і доповнене
П.І. Андон, Г.І. Коваль, Т.М. Коротун, К.М. Лавріщева, В.Ю. Суслов                                                                                   Київ: Академперіодика, 2007 - с. 670.

 

Менеджмент документообігу в інформаційних системах освіти 
Н.Т. Задорожна, К.М. Лавріщева 

Київ: Пед. думка, 2007 - с. 220.

Методи програмування: теорія, інженерія, практика
К.М. Лавріщева
Київ: Наукова думка, 2006 - с.451.

 

Методи і засоби інженерії програмного забезпечення:підручник
К.М. Лавріщева, В.А. Петрухін 
МФТІ (ДУ), Москва, 2006

 

Моделювання природних і техногенних процесів в атмосфері
В.А. Прусов, А.Ю. Дорошенко
Київ: Наукова думка, 2006 - с.541. 

 

Агентні технології 
В.Л. Плескач, Ю.В. Рогушина
Київ, Київський національний торговельно-економічний університет , 2005 - с.337.

 

Основи автоматизації управління дискретними технологічними та інформаційними процесами 
І.П. Синіцин
Київ: Наукова думка, 2005 - с.164.

Алгеброалгоритмічні основи програмування 
А.Ю. Дорошенко, Г.С. Фінін, Г.О. Цейтлін
Київ, Наукова думка, 2004 - с.457. 

  

Самоорганізація гомеостазу та адаптації
Р.Д. Григорян
Київ:Академперіодика, 2004 - с.501

Лекції з паралельних обчислювальних систем
А.Ю. Дорошенко
Київ, КМ Академія, 2003 - с.44.

Сімбіотичне ускладнення організмів: адаптація і гомеостаз
Р.Д. Григорян
  Київ, 2003 - с. 22.

Основи інженерії якості програмних систем
П.І. Андон, Г.І. Коваль, Т.М. Коротун, В.Ю. Суслов
Київ: Академперіодика, 2002 - с. 502. 

 

Seagate Crystal Reports. Досвід застосування
Ю.М. Васін, А.І. Куляс, І.П. Синіцин, Т.Л. Яблокова
Київ, 2002 - с. 46.

Основи програмної інженерії
Л.П. Бабенко, К.М. Лавріщева
Київ: Знання,  2001 - с.269. 
 

Математичні моделі та методи організації високопродуктивних паралельних обчислень
А.Ю. Дорошенко
 Київ: Наукова думка, 2000 - с.176. 

 

Логічні моделі інтелектуальних інформаційних систем
П.І. Андон, О.Є. Яшунін, В.О. Резниченко
Київ: Наукова думка,1999 - с.369.

 

Методи інженерії розподілених комп'ютерних застосувань
П.І. Андон, К.М. Лавріщева
Київ: Наукова думка,1997 - с.228. 

 

Методи представлення та обробки некоректних даних і знань в інтелектуальних інформаційних системах
П.І. Андон, Е.М. Борова  

Київ,1995 - с.29.

Сборочное программирование
Е.М. Лаврищева, В.М. Грищенко
Киев: Наук. думка,1991 - с.213.

 

 На початок сторінки> 

 

© ІПC НАН України, 2008 — 2015 
Всі права захищені
Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за протиправні дії третіх осіб
Тел.: +38 (044) 526 21 48